Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 08:18 AM MSK

Pioasa cale a conformismului

   

Articole in RomânăConformistul preferă căile bătătorite. Dacă urmezi mereu cărăruşa cunoscută, netezită, lustruită de mii de picioare un amar de vreme, poţi fi aproape sigur că nu vei avea surprize.

Conformistul preferă căile bătătorite. Dacă urmezi mereu cărăruşa cunoscută, netezită, lustruită de mii de picioare un amar de vreme, poţi fi aproape sigur că nu vei avea surprize. Nici plăcute, nici neplăcute. Iar înţelepciunea ne spune, că surprizele, de cele mai multe ori, sunt neplăcute, chiar periculoase. Din păcate, pe cărarea bătătorită poţi merge doar în cerc, rătăcind printre aceleaşi acţiuni, aceleaşi gânduri înţelepte, acoperite de patina secolelor, rumegând materia searbădă ale unor filozofii demult expirate. Dacă vrei să mergi înainte, eşti nevoit să părăseşti această cărare. Şi până la urmă apar indivizi care vor să o părăsească, vor să exploreze meleaguri necunoscute, să depăşească orizontul unei lumi în care nimic nu mai e nou. La început, conformiştii îi apucă brutal de braţ, încercând să-i întoarcă pe calea cea dreaptă, care nu este altceva decât acea cărăruşă bătătorită de secole a virtuoşilor. Uneori reuşesc, alteori – nu. Uneori, cutezătorii sunt arşi pe rug, spre binele lor, căci li se rezervă un loc în raiul virtuoşilor. Aceştea sunt duri adesea, dar drepţi, şi întotdeauna vor numai binele. Totuşi, cutezătorii care reuşesc să se smulgă din braţele aproape părinteşti ale conformiştilor, pun începutul unei noi cărăruşe spre orizont şi se întâmplă să descopere lucruri valoroase. Nimeni nu le garantează succesul, dar riscul este uneori răsplătit. Astfel a reuşit Columb, descoperind un nou continent. Astfel a reuşit Vasco da Gama, descoperind o nouă cale spre India. Astfel au reuşit mulţi alţii, călători nu doar pe mările planetei, ci înotători îndrăzneţi în oceanul cunoaşterii. Găselniţele lor au făcut lumea noastră aşa cum este, au pavat cărările noastre cu pietrele nestemate ale ştiinţelor, au mobilat casa noastră cu minunile tehnicii moderne. Numele lor au rămas incrustate pe filele de aur ale istoriei umane. Să te roteşti în cercul lucrurilor demult ştiute este egal cu a te opri pe loc. Iar cine se opreşte, acela rămâne în urmă. Mişcarea din inerţie nu aduce schimbări de peisaj. Ne mişcăm împreună cu tot ce ne înconjoară şi nu vedem nimic diferit de ceea ce am mai văzut de atâtea ori. Dar undeva adânc în sufletul nostru zvâcneşte dureros un dor nelămurit, ne sfâşie din interior o sete de schimbare, de noutate, de necunoscut… Unii îi rezistă, se îmbracă în învelişul protector al înţelepciunii comune, instalându-se comod în scoica perfect lucrată, poleită cu sideful ideilor cizelate, încercate şi controlate de alţii. Alţii, lăsând scoica devenită mult prea strâmtă pentru ei, o părăsesc în curajul lor nesăbuit, ieşind goi-goluţi în lumea mare să-şi caute un rost, să-şi construiască ei-înşişi o casă pe măsura lor, să deschidă noi orizonturi. Scoica lucrată de ei va deveni, la rându-i, o casă confortabilă pentru cei care vor veni din urma lor. Fără ei este imposibil progresul, este imposibilă evoluţia socială şi chiar evoluţia speciei umane. Dezvoltarea este legea naturii. În acest proces necruţător menirea unora e să înainteze, să experimenteze, să caute, iar menirea altora – să acumuleze şi să păstreze tot ceea ce este de valoare. Sunt două misiuni necesare şi importante, care se completează reciproc. Pioasa cale a conformismului nu duce nicăieri. Omenirea experimentează, merge înainte, calcă pe alături, se poticneşte, cade în gropi, se caţără pe stânci… şi netezeşte o nouă cale spre viitor. Rămânând pe cărăruşa deja bătătorită, putem da cu dojană din cap, ţuguiind buzele a dezaprobare. Putem să ne umflăm de indignarea nobilă a moraliştilor: vai de mine! Uite ce fac indivizii ceia – n-au nici ruşine, nici frică de Dumnezeu, nici minte sănătoasă în cap. Dar să nu uităm, că dacă vrem să mergem mai departe, va trebui să sărim peste gropi, să rotunjim colţurile, să urcăm povârnişuri abrupte, să călcăm strâmb, să ne lovim, să înfruntăm pericole. Există o categorie de oameni, care vor face acest lucru primii. Ceilalţi vor păşi mai uşor pe urmele lor. Neconformiştii şi astăzi calcă pe alături de cărare, mai încearcă să demonstreze teorema lui Ferma sau să găsească soluţiile altor probleme nerezolvate. Adesea nici nu au pregătirea necesară, dar ei nu ştiu acest lucru, nu ştiu că este imposibil, de aceea se poate întâmpla ca vre-unul dintre ei să reuşească! Ce putem face noi ca să-i ajutăm pe aceşti visători incorigibili, firi independente şi rebele, pe urmele răzleţe ale cărora va păşi, se prea poate, omenirea? Cred că ar fi bine să nu le încurcăm măcar – să nu-i luăm în râs, să nu-i tragem prea insistent de poala hainei, să nu-i convingem cu prea mult zel, să nu-i ostracizăm şi, bineînţeles, să nu-i ardem pe rug.

Adela Vasiloi
What's Related

Story Options

Pioasa cale a conformismului | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
best kitchen renovation near me
Authored by: pervezpjs on Sunday, April 14 2019 @ 09:32 PM MSK
I like one or two out of your Advice and that has long been crafted, not to mention particularly the feed-back circulated for certain I will positively turn out to be traveling to ever again. Nowadays follow this best kitchen renovation near me All the best. For decent advice.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.05 seconds