Eclipsa de adevar

Sunday, January 30 2005 @ 11:52 AM MSK

Contributed by: Adela Vasiloi

Recent am trecut printr-o experienţă interesantă, un mare eveniment astronomic – eclipsa de soare din 11 august a.c. Mare doar pentru noi, oamenii, căci, de fapt, ce s-a întâmplat? Dacă ne-am deplasa liber în spaţiu, am putea observa acest fenomen oricând am dori, amplasându-ne într-un loc potrivit, astfel ca Luna, Pământul sau orice alt corp ceresc să se afle între noi şi Soare. Puhoiul de turişti, care a invadat România pentru a observa eclipsa totală de soare a procedat tocmai aşa – s-a deplasat la locul potrivit în momentul de timp potrivit. În realitate, eclipsa totală de soare, provocată de Lună, poate fi observată în orice moment dintr-o infinitate de puncte ale spaţiului, iar noi o vedem atât de rar doar pentru că aceste puncte ne sunt, în cea mai mare parte, inaccesibile, pentru că suntem legaţi de această planetă mică, pe care ne deplasăm într-un cadru restrâns, în jurul propriului buric.

Cu atât mai mult este paradoxal faptul, că aproape nimeni nu-şi dă seama, că fiecare dintre noi, în fiece noapte, are parte de o eclipsă totală de Soare, care trece neobservată, deşi durează nu câteva minute, ci câteva ore! Diferenţa e, că în acest caz astrul care ne-a dat viaţă este eclipsat chiar de planeta pe care locuim. Percepem noi oare noaptea ca pe un fenomen misterios şi extraordinar? Admirăm noi cu aceeaşi încântare amurgurile şi răsăriturile de soare, frumuseţea cărora este la fel de spectaculoasă, precum am admirat scurta eclipsă din 11 august? Ba bine că nu! Cu toate că ar trebui, poate, să nu uităm nici pentru o clipă, în ce lume miraculoasă trăim, să ne mirăm şi să ne încântăm mereu de un fir de iarbă, o floare modestă de câmp, de orice fiinţă vie, inclusiv propria noastră persoană. Atunci doar vom preţui cu adevărat aceste minunate şi teribile daruri – Universul care ne înconjoară, corpul ]n care ne sim’im noi-]n;ine, viaţa pe care o trăim.

Acuma, poate, ni se pare oarecum ciudat şi caraghios faptul, că acest fenomen – eclipsa - a generat un adevărat tornado în plan emoţional şi spiritual. Câte temeri, presupuneri, preziceri deocheate, accese de evlavie şi fanatism religios, interpretări fantastice, cugetări filozofice şi multe alte manifestări ale spiritului uman au fost declanşate de această eclipsă, aşteptată de toată lumea cu înfrigurare şi nemărginită curiozitate! Foarte mulţi aşteptau cataclisme mondiale, sfârşitul lumii, răscoleau febril prin cărţile lui Nostradamus, căutau confirmări în Biblie, scrierile apostolilor, etc. Surprinzător, dar nici unul dintre aceşti prooroci de doi bani nu se simte câtuşi de puţin responsabil pentru declaraţiile categorice, fără drept de apel, făcute în ajunul eclipsei, nici unul nu-şi cere scuze pentru pagubele morale, aduse societăţii. Nu ştiu dacă Paco Rabanne, celebrul creator de mode, care nu a rezistat ispitei de a prooroci sfârşitul lumii în ajunul eclipsei şi a declarat, că dacă nu se va întâmpla acest lucru, el nu va mai scoate un cuvânt în vecii vecilor, se ţine de cuvânt, dar nu-mi vine a crede. Altceva mă preocupă: care este mobilul acestor oameni, ce anume îi face să se comporte astfel, minţind cu atâta convingere? Faptul că ei-înşişi cred în ceea ce spun, nu-i nici o explicaţie, nici o scuză pentru ei, căci orice mincinos inspirat crede, total sau parţial, în ceea ce spune. Iniţial, ideea minciunii pe care se pregăteşte să o ticluiească, se conturează în raţiunea lui mai mult sau mai puţin inventivă, cu statutul cert de minciună, şi doar mai apoi, în procesul naraţiunii, minciuna capătă o întruchipare aproape materială – detalii, care adesea sunt smulse dintr-un context real, menite să o înfrumuseţeze şi să-i ofere credibilitate. Astfel, mincinosul caută neobosit tot noi şi noi argumente în favoarea “ipotezei” sale, apelează la autorităţi ştiinţifice sau la surse divine, încetul cu încetul se convinge pe sine şi devine tot mai convingător în faţa auditoriului său. Observându-l atent pe un asemenea fals prooroc în momentele lui de glorie, când îşi desfăşoară cu mai multă sau mai puţină elocvenţă naraţiunea în faţa publicului mirat, entuziasmat sau îngrozit, după circumstanţe, ne dăm seama, că acesta are parte de o mare satisfacţie – orgoliul său chefuieşte, absorbind lacom emoţiile care se revarsă în juru-i. Fără îndoială, orgoliul flatat este o componentă importantă al mobilului psihologic, care îl îndeamnă pe mincinos să-şi ticluiască şi să-şi propage scornirile. Limba n-are oase, iar fantezia n-are margini. Individul mediocru, care nu poate emite nici un gând original, care să mai aibă avantajul de a conţine o observaţie fină, un adevăr scos la iveală, recurge cu uşurinţă la minciună, de cele mai multe ori împrumutată, pentru a-şi satisface o necesitate internă – necesitatea de a comunica cu semenii, precum şi dorinţa de a se face apreciat, chiar dacă pentru aceasta nu există motive întemeiate.

Este o cale uşoară, care nu-l obligă nici să muncească din greu, nici să depună eforturi intelectuale. Dar de obicei căile uşoare sunt cele amorale. Există o mulţime de amatori, care îşi permit acest joc cu adevărul, din când în când, pentru plăceri de o clipă, dar există şi o armată întreagă de şarlatani, care şi-au făcut din asta o profesie foarte bănoasă. Dacă ne referim la aceştea, mobilul lor este mai ales profitul. Pe când în ceea ce-i prive;te pe amatori... La prima vedere, nu e nimic grav – ei, a spus omul o minciună, s-a bucurat de efectul produs asupra celor din jur, dar totul s-a terminat cu bine, nimeni nu a avut de suferit în mod deosebit, chiar dacă, pentru moment, l-a crezut. În realitate, fenomenul nu este atât de inofensiv precum pare. Detrimentul moral, adus societăţii de cohorta mincinoşilor de tot rangul este colosal, iar cota mincinoşilor amatori este şi ea destul de importantă. Profesioniştii scornesc minciuna, amatorii o propagă. Grav este, că ne obişnuim cu minciuna, trăim în minciună şi îi deprindem pe copii noştri să o practice în viaţa de toate zilele. Astfel creăm climatul favorabil pentru înflorirea acesteia, pentru creşterea mincinoşilor profesionişti, care se aleg tot dintre amatori. Omenirea s-a prins deja, ca o muscă într-o pânză de păiangen, în reţeaua deasă a numeroaselor secte religioase, filozofii ieftine şi speculaţii pseudoştiinţifice, care concurează între ele, o reţea cu momeli ispititoare, dar veninoase. Stăpânii acestei plase sunt stăpânii acestei lumi. Ei stăpânesc minţile şi sufletele noastre, se hrănesc din sângele şi sudoarea noastră.

Tot astfel, precum nu observăm noaptea – marea eclipsă totală de soare, care ne însoţeşte mereu, încetăm a observa marea eclipsă de Adevăr, peste faţa căruia trece mult prea adesea norul întunecat al superstiţiilor şi scornirilor mincinoase. Aceasta este adevărata eclipsă care trebuie să ne îngrijoreze, Eclipsa generatoare de rele, ură, intoleranţă şi violenţă. Conştienţi fiind de acest lucru, să dăm dovadă de mai multă responsabilitate pentru ceea ce spunem şi să credem mai puţin balivernele cusute cu aţă albă. La maturitate, naivitatea nu mai este un neajuns scuzabil, ci un defect care ne afectează grav personalitatea. Putem trata cu indulgenţă un copil prostuţ, căci naivitatea lui provine din lipsă de experienţă, pe care o va acumula cu timpul, dar nu putem tolera naivitatea unei persoane mature, care vine dintr-o ignoranţă cultivată pe lenevie intelectuală şi nepăsare.

Adela Vasiloi

1 commentshttp://adela.cobra.ru/article.php/20050130115228416