Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 08:23 AM MSK

Trufia nativa si cititul in stele

   

Articole in RomânăAstrologia este în vogă. O groază de lume se interesează de astrologie sau numai de aplicarea ei practică – horoscopul. Egoismul nostru înnăscut generează o trufie exagerată şi absolut nejustificată, care ne face să credem, că viitorul fiecăruia dintre noi a fost planificat cu grijă de o fiinţă superioară, care l-a şi înscris undeva într-o formă codificată, folosind în acest scop stelele şi alte corpuri cereşti. Frumoasă iluzie, ca mai toate iluziile acumulate şi păstrate cu grijă pe parcursul istoriei umanităţii. Această idee naivă mai putea fi acceptată în antichitate, când oamenii aveau o viziune de tot simplă şi copilărească asupra lumii care ne înconjoară, conform căreia Pământul era centrul Universului, iar stelele erau făcute pentru a ne lumina nopţile. Dar ce este, de fapt, astrologia? Spre deosebire de astronomie, ea nu este o ştiinţă veritabilă, care se ocupă de studii serioase, ci o ocupaţie diletantă, care colectează cu grijă nu atât cunoştinţe pozitive despre evoluţia corpurilor cereşti, cât superstiţii străvechi, practici oculte ale unor religii păgâne deja expirate şi speculaţii moderne pe tema “influenţa cosmosului asupra destinelor omeneşti”. Mai mult ca atât, această ocupaţie nu este nici pe departe dezinteresată şi onestă – adevărata ei motivaţie este profitul. Numeroşii astrologi, răsăriţi în ultimul timp ca ciupercile după ploaie, speculează abil pe interesul sporit al publicului larg pentru astrologie, instigat cu uşurinţă de ei pe fundalul instabilităţii economice şi politice.

În epoca modernă, când toată lumea cunoaşte imensitatea Universului, ştie ce distanţe greu de imaginat ne despart de stele şi de alte corpuri cereşti, numai un naiv poate crede, că acestea pot avea vre-o influenţă asupra destinului său individual, poate conţine vre-o informaţie care îl priveşte personal. Într-o manieră paradoxală această credinţă îmbină un determinism pseudoştiinţific primitiv cu idealismul religios, creând o simbioză monstruoasă din punctul de vedere al unei logici consecvente. În realitate, principiul determinismului poate fi aplicat cu succes în astronomie, pentru a calcula mişcările corpurilor cereşti şi a prezice diverse evenimente astronomice, pentru că aceste probleme se înscriu cu uşurinţă într-o schemă abstractă aproape sterilă, în care sunt puţin probabile intervenţiile unor influenţe necunoscute şi apariţiile neaşteptate ale unor obiecte străine. Evoluţia corpurilor cereşti este studiată de secole şi bine cunoscută, locul fiecărui obiect astronomic în timp şi spaţiu poate fi calculat pentru mult timp înainte. Influenţa stelelor asupra biosferei terestre este practic nulă, din cauza distanţelor enorme la care se află, astfel încât radiaţia lor la suprafaţa pământului este infimă, iar câmpul lor de gravitaţie nu se face simţit în sistemul nostru solar, cu atât mai mult că acesta se află la periferia galacticii. Alte influenţe, decât emanaţii electromagnetice şi gravitaţionale, corpurile cereşti nu exercită unul asupra altuia, iar contactele fizice dintre ele sunt nişte evenimente rarisime. În propriul nostru sistem solar soarele, planetele şi asteroizii se află într-o legătură foarte strânsă, stabilă, bine echilibrată, în care doar arareori pot apărea perturbări esenţiale, capabile să pună în pericol existenţa biosferei terestre. Asemenea catastrofe pot surveni în urma ciocnirii Pământului cu asteroizi, meteoriţi care au deviat din orbita lor în urma unor influenţe gravitaţionale ocazionale, care se pot întâmpla în cazuri destul de rare, ca urmare a suprapunerii câmpurilor gravitaţionale ale planetelor în momentele când acestea se apropie unele de altele în mod neobişnuit. Conform unor ipoteze savante, o astfel de catastrofă a avut loc în urma ciocnirii unui meteorit de mărimi considerabile cu Pământul, ceea ce a provocat o schimbare bruscă a direcţiei de dezvoltare a faunei terestre – dinozaurii, care pe atunci ocupau o poziţie dominantă, au fost incapabili să supravieţuiască în noile condiţii, iar mamiferele, dimpotrivă, au reuşit să o facă. E greu de spus, cum ar fi arătat astăzi fauna Terrei, dacă nu ar fi avut loc acea ciocnire catastrofală. Un lucru îl putem considera sigur: influenţele pe care le pot exercita planetele şi meteoriţii unii asupra altora poartă un caracter global şi nu se răsfrânge asupra destinului individual în asemenea detalii, care sunt indicate în horoscoapele alcătuite de astrologi. A modela destinul unui individ cu ajutorul unor asemenea influenţe este la fel cu a sculpta dintr-un bob de grâu o statuetă elegantă cu ajutorul unui topor de lemnărie. Stelele şi planetele au mai puţină influenţă asupra succeselor noastre în afaceri sau în dragoste, decât o avem noi asupra vieţii unui furnicar din desişul unei păduri tropicale, cu condiţia să nu ajungem acolo nici odată. Aceste raţionamente sunt atât de evidente şi banale, încât îmi vine greu să înţeleg pasiunea publicului contemporan pentru astrologie. Dar pasiunile omeneşti rareori ţin seamă de argumentele raţiunii, emoţiile în aceste împrejurări sunt prioritare. Şi nu este deloc întâmplător, că femeile sunt contaminate mai grav de această maladie pasională – emotivitatea sporită, pasivitatea relativ mai mare ca a bărbaţilor, obişnuinţa de a fi dirijate din afară, de a suporta consecinţele comportamentului masculin activ sunt factorii psihologici care determină lipsa imunităţii lor spirituale. Pe de o parte – trufia nativă a fiinţei umane, care ne face să credem că întreg Universul se roteşte în jurul nostru, modelând destinul nostru individual, pe de altă parte – frica, pasivitatea, nesiguranţa în ziua de mâine, curiozitatea invincibilă în faţa propriului viitor ne împing în mreaja iscusită a şarlatanilor astrologi, care ne oferă o soluţie surogat pentru o problemă pe care o putem rezolva doar noi-înşine. Într-adevăr, cine cunoaşte mai bine ca noi-înşine circumstanţele vieţii noastre, precum şi particularităţile personalităţii noastre, care, în fond, dacă nu ţinem cont de accidentele neprevăzute, ne determină soarta individuală? Dacă nu avem încredere în propria noastră intuiţie şi înţelepciune, ar fi cu mult mai util să cerem sfatul unui psiholog, nicidecum al unui şarlatan agramat, care ne înşeală cu perfidie pentru propriul său folos.

Adela Vasiloi
What's Related

Story Options

Trufia nativa si cititul in stele | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
bathroom remodeling queens
Authored by: pervezpjs on Sunday, April 14 2019 @ 09:11 PM MSK
They can be a top succeed which usually just by stating this glorious and additionally outstanding knowledge, your blog is likely to be superb power source to generate skills. Currently follow-up bathroom remodeling queens Thanks just for excellent content.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.05 seconds