Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Tuesday, August 09 2022 @ 08:34 AM MSK

Ce văd muribunzii în momentul morţii

   

Articole in Română

Cu avansarea umanităţii pe calea progresului tehnico-ştiinţific medicina a făcut succese într-atât de mari, încât i se întâmplă adesea să scoată omul “de pe cealaltă lume”, readucându-l la viaţă. Sunt deja destule persoane, care au avut rarisima experienţă a propriei morţi – aşa numita “moarte clinică”. Aproape toţi aceştea au putut povesti câte ceva despre senzaţiile trăite. Ar putea părea straniu, că toţi sau aproape toţi povestesc cam aceleaşi lucruri – imaginea unui tunel, în capătul căruia se vede o lumină orbitoare, spre care ei zboară cu mare viteză. Concomitent, ei auzeau voci, vedeau chipuri ale apropiaţilor şi prietenilor lor defuncţi, stăteau cu ei de vorbă etc.

Această a doua parte a povestirilor este deja mai individuală, diferă de la persoană la persoană. Preoţii diverselor religii s-au agăţat imediat de aceste povestiri, considerându-le mărturii ale existenţei vieţii de după moarte, adică ale nemuririi sufletului. Această interpretare din partea unor persoane care prin înseşi statutul lor nu pot fi obiective, este evident tendenţioasă – prea mult este în favoarea slujitorilor oricărei religii. Dacă această interpretare ar fi adevărată, ar fi şi în favoarea oricărui dintre noi, ateu, creştin sau adept al altei religii. Din păcate, se poate oferi cu uşurinţă o interpretare materialistă a fenomenului, în care mistica nu are nici cel mai mic loc. Ştiinţa psihologică a studiat pe parcursul a mai mulţi ani fenomenul somnului şi a constatat, că un om cu somnul normal visează foarte des – la fiecare 5 - 10 minute de somn liniştit, encefalograma creierului arată o intensificare bruscă a activităţii cerebrale, aceasta arătând aproape ca în timpul când omul e treaz, deşi el continuă să doarmă. Globul ochiului se mişcă foarte repede sub pleoape, de parcă el ar privi nişte imagini, dar cu o viteză sporită. Această activitate febrilă a creierului durează câteva secunde. Dacă persoana respectivă este trezită imediat (la un interval nu mai mare de 2-3 minute), el îşi aminteşte că a visat ceva. Visul povestit este cu mult mai lung decât ar fi putut avea loc în realitate aceleaşi acţiuni. Omul parcă ar trăi (în vis) în alt spaţiu temporal, mai dens, unde timpul curge cu mult mai repede. Explicaţia densităţii trăirilor din timpul visului este aproape trivială – omul nu recepţionează imagini din afară, toată activitatea se petrece în creier, deci e nevoie de puţin timp pentru transmiterea impulsurilor electrice de la un neuron la altul. Aceste imagini sunt un pic haotice, fiind necontrolate de conştiinţă, dar tind totuşi să urmeze pe cărăruşele bătătorite ale creierului – acolo unde există legături asociative. Se întâmplă ca visele să răspundă, într-un mod mai mult sau mai puţin fantezist, la întrebările pe care individul şi le punea în starea conştientă, adesea fără rezultat. Probabil, neuronii care fuseseră antrenaţi în această muncă, rămân excitaţi, ceea ce provoacă antrenarea lor şi în activitatea de vis.

Aceste descoperiri ne ajută să explicăm partea a doua a “visului muribundului” – cea individuală. Inevitabil, perspectiva morţii sale este cea mai importantă problemă care îl preocupă în momentele când este conştient. Omul simte că va muri, este înfricoşat, cuprins de panică, sau nutreşte speranţe religioase în “viaţa de apoi”. Această determină conţinutul individual al visului său – întâlnirea cu prietenii şi rudele moarte, posibilele dialoguri cu ele.

Să vedem cum putem explica “tunelul”, folosind doar argumente raţionale. Pentru aceasta trebuie să ne amintim din cursul fizicii şcolare, ce se întâmplă într-un circuit electric în momentul când este deconectat de la sursa de curent. Apar aşa-zişii “curenţi de inducţie”. Când deconectăm un aparat de radio, spre exemplu, acest fenomen se manifestă simplu de tot: sunetul vocilor sau a muzicii nu dispare dintr-o dată, ci dimpotrivă, mai întâi se amplifică, devine mai puternic, şi abia pe urmă scade treptat şi dispare. Sistemul încearcă să-şi menţină starea de echilibru pe contul rezervelor sale interioare, în urma acestui “efort” intensitatea curenţilor interni se măreşte brusc, dar, nefiind alimentat din afară, acest lucru îi reuşeşte pentru un timp foarte scurt. Fenomene analoage se întâmplă şi în creierul uman în momentul morţii. Ştiinţa a demonstrat demult, că activitatea creierului se realizează prin schimbul de micro-curenţi, care circulă între neuronii săi, vin de la organele de simţ sau pleacă spre celelalte organe. Se poate presupune cu o înaltă doză de certitudine, că în momentul când creierul este “deconectat”, încetând să mai fie alimentat, în el are loc un fenomen analog cu cel din aparatul de radio – apar curenţi de inducţie cu o intensitate mai mare, care excită neuronii, inclusiv nervul vizual, auditiv etc. Astfel, muribundul percepe o explozie luminoasă înaintea sa – o lumină care se intensifică, devenind orbitoare. Faptul că acel punct luminos creşte vertiginos, este interpretat de el ca lumina din capătul unui tunel, spre el zboară cu mare viteză, până intră în ea. Atunci intensitatea ei prinde a scădea încet… el interpretează fenomenul prin faptul că “ochiul se deprinde”. În acest interval de timp, când în bezna care îl înconjura a apărut lumina din capătul tunelului şi până în momentul când aceasta prinde a slăbi, muribundul îşi visează ultimul vis. Ultimul – dacă medicii nu reuşesc să-l salveze. Şi pentru aceasta dispun de doar 4, cel mult 5 minute. Dacă au reuşit să-l readucă la viaţă în acest răstimp, omul va trăi şi va reuşi să le povestească altora, ce a văzut înainte de posibila sa “plecare” pe celălalt tărâm. Dar numai în cazul, când de la terminarea acestui vis au trecut nu mai mult de 2-3 minute.

Adela Vasiloi.
What's Related

Story Options

Ce văd muribunzii în momentul morţii | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
Ce văd muribunzii în momentul morţii
Authored by: lovingyou on Tuesday, January 15 2013 @ 06:24 AM MSK
Designer Gucci replica handbags are mainstream fashion statements and could make or break any outfit. This really is precisely why the Hermes replica handbags manufactures should really innovative themselves regularly, to ahead of fashions.Right here you can study tips on how to purchase designer Louis Vuitton replica handbags at a high discount rate that may enable you to save hundreds of dollars on well known styles. Acquiring very affordable designer Prada replica handbags can be a lot of work and you just have to stick with it.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.05 seconds