Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 03:00 PM MSK

Resemnare

   

Poesii in RomânăCugetări deloc vesele


Nimic nu este veşnic, decât doară schimbarea
A tot, ce-n astă lume mai ieri era în floare -
Puternic, tânăr, vesel, în piept cu mii de vreri,
Nemaiştiindu-l încă necazuri şi dureri.

Priviţi aceasta fată, ca un boboc de crin -
În inimă ea poartă al dragostei venin,
Venin perfid şi dulce, îmbătător ca vinul,
Mereu căzându-i pradă, ne înşelăm destinul.

Va dobândi şi dânsa o noapte de iubire,
Crezând, că rodul nostru-i a noastră nemurire.
Zadarnică idee! Copilul de la sân,
Crescând, se depărtează, devine un străin.

Pe când e fraged încă, îi ştim orice pornire,
Orice dorinţă vagă ghicindu-i cu uimire,
Recunoscând într-insul un zâmbet, o mişcare,
Ne recunoaştem înşişi, cuprinşi de admirare.

În astă clipă sfântă de nobilă iubire
Am vrea să fim cu dânsul un suflet, o gândire,
Şi credem, că în lume am renăscut prin el -
Copilul adorabil, al mamei prichindel.

Când primii paşi nesiguri el face pe cărare -
Acesta-i drumul, care-l va duce hăt în zare,
Căci dacă ramul verde dă proprii rădăcini,
El de la pom  se rupe, ei devenind străini!

Astfel, în ceasul ultim suntem însinguraţi,
Fiind alături fiii, plecam nealinaţi,
Căci nu putem sa spunem, c-a noastră moştenire
Va trece pragul morţii, păşind în nemurire!
What's Related

Story Options

Resemnare | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
bathroom renovation nyc
Authored by: pervezpjs on Monday, April 08 2019 @ 03:38 AM MSK
I favorite your web blog. I’ve been home window looking for the best most excellent points, however we beneficial to finish up interested in a strong junk. After all this mouse click listed here bathroom renovation nyc Have fun here to get superb project.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.05 seconds