Pronia cerească

Saturday, September 03 2005 @ 07:28 PM MSD

Contributed by: Adela Vasiloi

Errare numanum est

În sacristie, sfinţii părinţi au instalat o masă de biliard, la care jucau în orele libere, când în biserică nu era slujbă. Unul dintre cei doi jucători, când rata lovitura, înjura de mama focului.

- Drăcia dracului! – striga el înfuriat. – Iar am ratat lovitura!

Celălalt, îngrozit, încerca să-l domolească:

- Nu înjura, colega, - zicea el, - suntem în biserică şi Dumnezsu te va pedepsi!

O dată, de două ori aşa… degeaba! La a treia oară cerul se deschise şi un fulger de foc lovi, mistuindu-l în flăcări pe… moralizator. În clipa aceea de groază şi stupefacţie se auzi un glas ceresc:

- Drăcia dracului! Iar am ratat ţinta!

Morala. Nu pomeni numele Domnului în van. S-ar putea întâmpla să rateze ţinta.

1 commentshttp://adela.cobra.ru/article.php/20050903192823257