Lupul demagog

Saturday, September 03 2005 @ 07:32 PM MSD

Contributed by: Adela Vasiloi

Lupi în piele de oaie...

Un lup făcu şcoală multă şi cum i se păru că a prins la minte, hotărî să se bage în politică, doar va pune laba pe un ciolan mai gras. De aceea făcu ce făcu şi se băgă într-un partid de mioare. Cu încetul, prin discursuri înflăcărate despre cauza mioarelor, despre dragostea creştinească şi alte lucruri bune şi frumoase, zăpăci mioarele într-un asemenea hal, încât acestea o făcură de oaie şi îl aleseră şef de partid.

Morala: Dacă eşti mioară, nu alege lupul şef de partid, căci cauza lupilor miroase a frigărui de oaie.

Adela Vasiloi

1 commentshttp://adela.cobra.ru/article.php/20050903193230289