Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 07:26 AM MSK

Lecţia totalitaristă şi dorul de libertate

   

Articole in RomânăOmului îi place să generalizeze, să facă concluzii chiar neavănd destule fapte şi argumente la dispoziţie...

Cunosc foarte multe persoane, care în orice împrejurare, despre orice ar veni vorba, mă abordează dur: “ Libertate aţi vrut? Democraţie? Acum păpaţi-o cu lingura şi nu cereţi altceva de mâncare!” Cresc preţurile? Democraţia-i de vină! I-a căzut o muscă în strachina cu borş? Iarăşi democraţia-i vinovată! S-au plodit cică, prea multe muşte pe fonul destrăbălării generale. Una e, că aceste persoane habar nu au nici de libertate, nici de democraţie. Mai grav este, că majoritatea populaţiei într-adevăr nu ştie ce să facă nici cu una, nici cu cealaltă. Situaţia mi-o aminteşte pe cea descrisă de Vasile Alecsandri în povestirea “Vasile Porojan”. Ţiganii eliberaţi din robie s-au dovedit a fi incapabili de a folosi avantajele libertăţii şi s-au întors foarte curând înapoi, rugându-se de boier să-i primească iar robi.

Cam acelaşi lucru s-a întâmplat cu noi – obţinând libertatea mai mult în virtutea împrejurărilor, cu eforturi minime, am constatat că nu ne pricepem a o folosi cu cap, pentru binele nostru al tuturor. Mai aşteptăm pară mălăiaţă, sperând că cineva va lua asupra-şi toate grijile noastre, va lua decizii ideale şi le va pune în aplicare fără ca noi să mişcăm măcar un deget în interes comun. Dar, Domnilor! Pământul nu este o grădină a raiului, unde totul îţi pică pe degeaba, fără muncă şi silinţă. E timpul să înţelegem, că libertatea nu înseamnă destrăbălare, ea presupune o mare responsabilitate - responsabilitatea de a decide cum dorim să ne organizăm viaţa mai bine, reieşind din faptul că omul este o fiinţă socială, care nu poate exista în afara societăţii umane. Iar societatea poate oferi ceva doar atunci, când primeşte.

Noi, deprinşi să tragem în jug sub harapnic, acum nu ne putem adapta la noile condiţii. Mulţi ar dori să se întoarcă iar robi la boier, să aibă el grijă de ei, să-i ţină în zgardă şi să le arunce din când în când câte un os. Dar nu e oare mai frumos să ne învăţăm a trăi cu binele, chiar dacă ne deprinserăm a trăi cu răul? Să nu ne mai uităm în urmă, plângându-ne de milă, ci să privim în faţă viitorul, să ne punem în aplicare capacităţile pentru folosul nostru şi al copiilor noştri. Ochii sperie, mâinile bucură. Atunci doar vom preţui cu adevărat libertatea şi democraţia, când vom şti ce să facem cu ele. Spre exemplu, am obţinut libertatea de a vorbi în limba noastră şi de a scrie cu grafie latină. Cum o folosim? Mulţi continuă să vorbească o limbă calică, poluată cu cuvinte străine, continuă să scrie cu grafie rusească, cică: “aşa ne-am deprins!” , ba mai folosesc şi oribilul argou orăşenesc de limbă rusă, capabil să facă pietrele a roşi. Din ce cauză? Doar nu asta am vrut-o, când am ieşit cu toţii în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Dorul nostru de libertate a fost un lucru real, l-am simţit şi l-am plâns împreună. Dar vai! Pentru a vorbi frumos româneşte trebuie să facem un efort, trebuie să învăţăm, să ne lărgim vocabularul, să învăţăm ortografia românească. Şi dacă-i aşa, mai bine nu trebuie! Asta-i logica leneşului. Dacă ne lăudăm uneori că suntem un popor harnic, să ştiţi că nu-i adevărat. Muncim din inerţie, că “aşa ne-am deprins!” , muncim ca nişte automate, facem lucruri pe care le-am învăţat pe de rost, care nu cer eforturi mintale. Căci mintea ni-i leneşă. Acolo unde se cere să ne punem mintea în mişcare, noi nu facem faţă. Aceeaşi situaţie o avem şi în economie, şi în politică, şi în alte sfere ale vieţii. Inerţia şi lipsa de iniţiativă ne împiedică să ne adaptăm la noile condiţii, ne împiedică să însuşim un nou mod de viaţă.

E dureros, dar trebuie să recunoaştem, că suntem un popor fără coloană vertebrală, căruia îi lipseşte într-o mare măsură principialitatea, insistenţa, mândria naţională. Este şi o chestie de mentalitate, mentalitate care ne-a fost inoculată de regimul totalitar. Noi, basarabenii, am învăţat prea bine lecţia care ne-a fost predată sub ţeava revolverului, sub ameninţarea deportării, sub foamete. Materia era simplă: să uităm cine suntem, să trăim cu capul plecat, să ne lăsăm mereu călcată în picioare demnitatea de om. Am prins oroare de cuvântul “naţionalist”, care ne era aplicat cu treabă şi fără treabă, la cea mai mică tentativă de a ne apăra în faţa obrăzniciei intruşilor. Dar naţionalismul spontan, ne-cultivat în mod special şi ne-transformat într-o dogmă, este un lucru firesc – acesta este instinctul de autoconservare al unui popor. Acest instinct îl face să se apere, când este ameninţată înseşi existenţa lui. În justiţie se foloseşte termenul de “legitimă apărare” - dreptul la legitima apărare este recunoscut oricărei fiinţe umane. Unui popor de asemenea nu i se poate refuza acest drept. Buba e, că instinctul nostru comun de autoconservare a slăbit considerabil, cedănd în faţa fricii individuale - efectul lecţiei totalitariste, pe care o exprimă atât de concis zicala “capul plecat sabia nu-l taie”. În acele condiţii un asemenea comportament era oarecum justificat – astăzi nu mai are nici o scuză.

Astăzi istoria ne-a oferit o şansă – şansa de a supravieţui ca popor. Dacă nu o vom realiza, va fi doar vina noastră. E timpul să uităm lecţia totalitaristă, să învăţăm lucruri noi şi frumoase, care ne vor ajuta să ne împlinim destinul. Dacă mentalitatea învechită ne încurcă să mergem pe calea progresului social, trebuie să renunţăm la ea, să căutăm o nouă filozofie de viaţă, care s-ar potrivi cu imaginea omului activ, optimist, raţional. Să nu fim doar consumatori a ceea ce ne poate oferi viaţa, ci să creăm noi-înşine bunurile de care avem nevoie, atât în plan material, cât şi spiritual.
What's Related

Story Options

Lecţia totalitaristă şi dorul de libertate | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.06 seconds