Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Friday, May 20 2022 @ 03:51 AM MSK

Ideea democratică şi mişcarea de eliberare naţională

   

Articole in RomânăNu există dreptate absolută - ea este întotdeauna parţială şi părtinitoare. Comuniştii au vrut dreptate pentru cei care muncesc, dar au desconsiderat munca intelectuală şi i-au nedreptăţit pe intelectuali. Mai mult ca atât, fanatismul i-a împins să pună ideea mai presus ca destinele omeneşti, astfel au deraiat spre totalitarism, considerând dictatura proletariatului cea mai potrivită formă de guvernare întru atingerea scopurilor finale ale teoriei marxiste.

Prin consecinţă, ei au fost nevoiţi să lupte mereu cu natura umană, să suprime individualismul, iniţiativa şi spiritul de independenţă al omului, modelând cu brutalitate din materialul uman marionete ascultătoare şi supuse.

Democraţia presupune drepturi egale pentru toţi, dar concurenţa individuală pentru realizarea acestor drepturi nu poate fi exclusă, ceea ce reiese din imperfecţiunea organelor executive, dar şi din faptul, că concurenţa este legea universală a dezvoltării organismelor vii. Treaba statului democratic este să încadreze această concurenţă naturală în limitele legale ale convieţuirii civilizate. Din păcate, calitatea guvernării democratice depinde într-o mare măsură de calitatea mediului social. Punctul slab al democraţiei este că nu totdeauna soluţia optimă e susţinută de mulţime. Ca regulă, societatea e nevoită să se împace cu un compromis – nu decid acei care au găsit soluţia optimă a problemei, ci majoritatea, care se ea după indivizii care reuşesc să o convingă. Iar acest lucru le reuşeşte mai frecvent nu celor care vin cu argumente raţionale, ci acelor care se pricep să o înduioşeze şi s-o păcălească. Evident, democraţia poate fi efectivă doar dacă acea majoritate este mai mult sau mai puţin omogenă în plan economic, etnic şi socio-cultural, posedă un anumit grad de inteligenţă şi ştie ce vrea. Iar în condiţiile unei societăţi neomogene şi controversate dreptatea democratică va oscila de la un pol la altul, de la alb la negru, de la rece la fierbinte, şi atunci vai de capul tuturor!

Democraţia, totuşi, este cea mai atrăgătoare formă de guvernare – prin faptul că oferă individului dreptul de a se dezvolta liber, prin toleranţa faţă de orice manifestare a spiritului uman, prin respectul ei pentru personalitatea umană. Ceea ce înseamnă că democraţia este calea progresului.

Printr-o coincidenţă fatală (dar deloc malefică), tendinţele numeroaselor popoare din fostul imperiu sovietic spre libertate şi independenţă s-au asociat cu ideea democratică. Nu exista o alternativă mai potrivită regimului totalitar sovietic, care putea fi propusă popoarelor obosite de tiranie. Excepţie făceau poate doar republicile cu vechi tradiţii islamice, popoarele cărora erau mai puţin receptive la propaganda sovietică. În Moldova, care asimila cu uşurinţă limba şi cultura rusească, naţionalismul nu putea fi acceptat ca lozincă politică decât cu mari rezerve, ţinând cont de oroarea populaţiei pentru naţionalismul compromis de Hitler, Mussolini şi alte personaje istorice odioase, precum şi de propaganda sovietică insistentă contra oricăror manifestări de separatism naţional. Mişcarea de eliberare naţională era salutată de guvernanţii sovietici oriunde, numai nu în fosta URSS. Astfel, mişcarea de eliberare naţională, în fond, s-a declarat mişcare pentru democratizarea societăţii, folosind drept pretext greşeala politică a lui Gorbaciov, care a intenţionat doar să înlocuiască esenţa prin aparenţă. Aşa s-a întâmplat, că la noi în lagărul democraţilor s-au pomenit, fără deosebire de convingeri politice (pe care marea majoritate nu le are), în special românii basarabeni, iar populaţia rusofonă, simţind pericolul ruperii de la “matuşca Rossia” şi pierderii avantajului de a vorbi o limbă privilegiaţă, s-a văzut nevoită să apere regimul totalitar, brusc îndrăgit peste noapte. Astfel, dacă în metropolă ideea democratică avea mai multă priză la populaţia rusească, în colonii situaţia era total opusă. Masele, chiar mai lesne ca individul, îşi urmează nu raţiunea, ci instinctele.

În Moldova, neomogenitatea populaţiei a provocat disensiuni grave şi fisuri în lagărul democraţilor chiar după primele cuceriri. Fracţionarea era inevitabilă şi a urmat destul de repede. De la mişcarea democratică, asociată până în prezent cu cea naţională, au început să se desprindă acei autohtoni, care se adaptaseră destul de bine la regimul comunist (în special o parte din nomenclatura de mâna a doua, care aderase iniţial la mişcarea democratică), precum şi acei, care neavând o convingere politică precisă, s-au speriat de greutăţile perioadei de tranziţie (trebuie să recunoaştem, mult prea lungă şi grea). Acest proces de stratificare continuă, fiind un izvor de dificultăţi permanente în stabilizarea situaţiei politice şi în afirmarea democraţiei.

Marea dificultate însă reiese din faptul, că nivelul de cultură politică a maselor este într-atât de scăzut, încât ele nu pot conştientiza pe deplin nici o idee politică, în afară doar de naţionalism, care nu este, de fapt, o doctrină, ci doar o manifestare a instinctului biologic al autoconservării, raportat nu la individ, ci la naţiune. Omul, totuşi, rămâne o fiinţă biologică, şi este deci inutil să-l obligăm să renunţe la instincte, care stau la temelia comportamentului uman, oricât ne-am considera de raţionali şi calculaţi. Unicul lucru pe care îl putem face – şi trebuie să-l facem – este să mărginim manifestările acestui instinct astfel, încât el să nu depăşească anumite limite, care se încadrează în comportamentul civilizat. Nu trebuie să eşuăm spre un extremism vulgar, spre şovinismul caracteristic naţiunilor mari şi (sau) agresive. Căci şovinismul nu este altceva decât naţionalismul extrem, cultivat de pe poziţii de forţă şi superioritate imaginară. La fel cum ne apărăm drepturile individuale, trebuie să ne apărăm şi drepturile naţionale, dar să o facem cu demnitate, în mod civilizat. Numai astfel vom câştiga respectul şi simpatia altor naţiuni, şi ne vom respecta noi-înşine. În fervoarea luptei pentru cauza naţională nu trebuie să uităm nici pentru o clipă, că noi toţi facem parte din aceiaşi specie umană.

În prezent, pe fundalul prelungitei crize economice şi socio-politice, activismul politic al tuturor păturilor sociale a scăzut simţitor. Oroarea de politică, foarte frecventă şi printre intelectuali, inclusiv oamenii de artă, este generată de anumiţi factori obiectivi, dar şi de un complex psihologic distinct, la baza căruia se află teama de a nu eşua de pe propriile poziţii morale. Acest pericol există, într-adevăr. Fraza uzată “Politica este un lucru murdar” corespunde, oarecum, realităţii, dar o atmosferă sterilă este realizabilă doar în laborator. Un lucru rămâne în afara atenţiei – există destulă murdărie în orice alte fenomene sociale, ceea ce rezultă nu din esenţa lor vicioasă, ci din starea morală a societăţii. Orice operă umană poartă amprenta creatorului său. E uşor să stai de o parte, lăsându-i pe alţii să scoată castanele din foc, făcând critici şi moralizări, dar este absolut inutil – cum spunea Seneca, doar un exemplu bun îi învaţă ceva pe oameni, nicidecum poveţele bune. Oricum, această frază, chiar să fi fost spusă fără vre-o intenţie ascunsă, acum serveşte doar acelora, care se află la putere, aspiră la mai multă putere şi vor să excludă din competiţie forţele sănătoase, cu adevărat morale şi de o veritabilă valoare intelectuală.
What's Related

Story Options

Ideea democratică şi mişcarea de eliberare naţională | 3 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
Ideea democratică şi mişcarea de eliberare naţională
Authored by: GunnarMichaela on Thursday, November 24 2016 @ 01:18 PM MSK
This really fascinating put up not to mention i like to study this unique put up. your website might be awesome and also need fantastic people on your blog page. decent showing keep writing. CCTV Distributor Dubai
Davidq
Authored by: arni on Monday, January 02 2017 @ 01:05 PM MSK
Fine site and the great level of quality information plus I’m convinced this is considerably handy. yoga burn
Davidq
Authored by: arni on Saturday, January 14 2017 @ 05:21 PM MSK
That we deemed apart your website considering that Concerning above observed plenty of linked to ones own content. puregarciniacambogiaextract.myfatdiminisherreviews.com/
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.06 seconds