Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 01:56 PM MSK

Vino cu mine

   

Poesii in RomânăInvitaţie în week-end

               
Vino cu mine. Ieşim din oraş,
În luncile astea mai cresc toporaşi,
Aici nu sunt clumbe trasate cu aţa,
Aici se-nfiripă şi pâlpâie viaţa.

Vino cu mine. Aici totul creşte
Aşa cum vrea Domnul, şi cum năzuieşte,
Aici pretutindeni îţi iese în cale
O floare, o gâză, izvorul din vale...

Vino cu mine. Aici pe-nserate
Se-ntâmplă adesea istorii ciudate -
Poveştile vechi se desprind din uitare
Şi-şi deapănă firul în umbre fugare.

E linişte... linişte... Taci şi ascultă
Cum cântă străbunii de dragoste multă,
Cum căntă de dor, de durere, de jale, 
De tot, ce-nsoţeşte un om pe-a sa cale...

Sunt doinele noastre cu glas de durere,
Cu mâini de tandreţe, cu buze de miere, 
Cu inima blândă, cu sânge de pară, 
Cu sufletul larg, ca un soare de vară.

Aici eşti aproape de maica ţărână,
Ce roabă ne este şi pururi stăpână -
Atât de iubită, atât de duioasă...
Aici eşti cu mine. Aici eşti acasă!
What's Related

Story Options

Vino cu mine | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
bathroom remodeling queens
Authored by: pervezpjs on Monday, April 22 2019 @ 07:32 AM MSK
Whoa! A person happy all of us simply by this unique post including your house. Together with what is additional good will be the authenticity within information. Presently click the bathroom remodeling queens Regards regarding indicating info.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.07 seconds