Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 04:06 PM MSK

Dragoste şi ură

   

Poesii in Română

 
    O, ură cruntă! Ştii că fără tine
    Nici dragostea-mi n-ar fi atât de mare -
    Doar într-o inimă încăpătoare,
    În crâncena, mortala-mbrăţişare
    Făcutu-vă-aţi sălaş în piept la mine.

    Când una dă în clocot şi se sbate
    Să-şi dea afară sora nedorită,
    Cealaltă se aprinde mai cumplită,
    Voinică ca o pasăre rănită,
    Sau ca un înger fără de păcate.

    O, dragoste! De eşti nepotolită,
    Surorii tale-i datorezi destinul,
    Cum şarpelui îi datorăm veninul,
    Cum viţei verzi datori îi suntem vinul
    Şi soarelui - rotirea pe orbită! 
What's Related

Story Options

Dragoste şi ură | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.05 seconds