Mетемпсихоз

Friday, January 06 2006 @ 12:40 PM MSK

Contributed by: Adela Vasiloi

Перевод с румынского. Автор - Людмила Собецки.

  
Стези не вижу лёгкой моей задумке смелой -
Покинуть тела вялого нескладный лабиринт,
Не знаю, если море меня благословит...
И Минотаврос-Хронос мои ломает стрелы.

Свеча слепого сердца горит и пожирает
И истину святую, и ложь, добро со злом,
И лишь звезда сигналит мерцающим лучом,
Что грехом смертным Хаос меня подстерегает.

В себе любовь убила - и ненависти рада,
Но в сердце одиноком - мороз и пустота,
А птица смерти стонет и плачет неспроста -
По мне ударит Время с жестокостью каскада.

Смеются птицы судеб на тонких ветках света,
А море их ласкает, громадой волн гремя.
Из всех друзей забытых ждёт лишь оно меня
В печальной мудрой бездне, где топит воды Лета.

Там, где пески златые просеяны чрез сито,
Меня околдовали какой-то странной хворью,
Душа моя страдает, и не воспрянет вскоре -
Болезнь старинным кладом в крови моей разлита…

Плывут по морю тени - под звон оков и злата,
По палубам проворно слоняются купцы,
Они на водах вечных оставили рубцы,
И в гуле валов грозных звучат рабынь проклятья.

Веков минувших тени, летящих над волнами,
Доныне помнит море и бережно хранит,
Пока не разобьются хрустально о гранит,
И не осядут в море песчаными слоями.

Сквозь свет моей планиды просачиваясь смело,
Пролившись из жемчужин серебряным ручьем,
В чужое тело душу протиснула лучом,
Но след чужих страданий убить я не сумела!

Над будущим и прошлым приподнята завеса -
Лишь миг, что на пороге не будит интереса…

Веков минувших тени, летящих над волнами,
Доныне помнит море и бережно хранит,
Пока не разобьются хрустально о гранит,
И не осядут в море песчаными слоями.

Сквозь свет моей планиды просачиваясь смело,
Пролившись из жемчужин серебряным ручьем,
В чужое тело душу протиснула лучом,
Но след чужих страданий убить я не сумела!

Над будущим и прошлым приподнята завеса -
Лишь миг, что на пороге не будит интереса…

12.10.2012

© Ludmila Sobiețchi:

*** (Metempsihoză)

Eu nu știu, dacă marea mă binecuvîntează
Să ies din labirintul sleitului meu trup,
De Timpul-Minotaur săgrțile-mi se rup,
Și nu se află cale să scap de a lui pază.

Mi-e inima un sfeșnic, în care, laolaltă,
Ard binele și răul, minciună și-adevăr,
Păcatul mă așteaptă, haotic și stingher,
Dar steaua mă previne, cînd raza își tresaltă.

Mi-am sugrumat iubirea - nici ura nu mă roade,
Atîta ger în suflet, atîta-nsingurare,
Cît pasărea ce moare în prejma ei nu are!
Ci timpul bate-n mine imensele-i cascade.

Iar dintre toți amicii - doar marea mă așteaptă,
Nemuritoare păsări pe creanga lunii rîd,
Și marea le mîngîie penetul răvășit,
Sfidînd spaimele zilei, adîncă și-nțeleaptă.

Acolo, pe nisipul cernut prin ciur de aur,
Vrăjit de echinocțiu sufletul meu zăcu
De-o boală preastrăveche, ce-o cat în van acu,
Precum își cată hoții un devastat tezaur.

Din depărtări de spații și vreme vin corăbii
Să-și scuture din vele anticele tristeți,
Iar negustori de roabe se strecură isteți
Prin zîngănit de aur, de lanțuri și de săbii.

Iar marea le păstrează și urmele, și chipul,
Umbrele lor și astăzi se zbuciumă pe valuri,
Pină se sparg de pietre, ca niște vechi cristaluri,
Și se așează-n straturi de secoli, ca nisipul.

Trec prin lumina rece a stelei. E tărzie
Acea reîntrupare a sufletului meu,
Cînd m-am prelins din perlă în trupu-acesta greu
De patimi, de durere, de vis și erezie.

Îmi descifrez trecutul și viitorul vag,
Nu înțeleg doar clipa, ce-mi stă acum în prag.

publ.1988

0 commentshttp://adela.cobra.ru/article.php/20060106124056401