Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 03:29 PM MSK

Iubire virtuală

   

Poesii in Română

  
Eu ştiu, că eşti un vis,
Din gol o voce tristă,
Un abur, ce îmbată,
Mireasmă de amor…

Te caut pestetot, 
Şi ştiu, că nu există,
Poveste mai frumoasă, 
Mai crunt şi aprig dor.

Eu ştiu că e-nzadar –
Din cosmos se prelinge
Şi sufletul îmi umple
Acest venin perfid.

Te caut pestetot
Şi inima-mi ce plânge,
Nebună, gindueşte
Amorul infinit.

M-am rătăcit cândva
Şi disperarea crudă
Prin secole străine
Îmi poartă chipul mut.

Te caut pestetot
Şi ştiu că sunt pierdută,
Precum şi tu, în zare,
Iubite, te-ai pierdut!

Nu plânge, scumpul meu,
În lumea virtuală
Suntem doar două umbre,
Iubirea noastră-i fum.

Te caut pestetot,
Iubirea mea astrală,
Şi floarea mea albastră
Cu-mbătător parfum.

Fii înger, demon fii,
Fii tot ce vrei, iubite,
Şi-atunce căutarea
Va căpăta un rost.

Te caut pestetot,
În vremuri aiurite -
Trecut-a o vecie,
De când nu ai mai fost…
What's Related

Story Options

Iubire virtuală | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.06 seconds