Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Friday, May 20 2022 @ 03:36 AM MSK

Tunelul

   

Poesii in Română

  
 Ce tainică durere mă sfâşie mereu
 Şi roade, ca un vierme, din miezul alb şi dens?
 O vagă presimţire, că viaţa-mi n-are sens,
 Din malurile-nguste, ca dintr-un defileu,
 Nu văd altă ieşire, decât să cad pe prund,
 Şi-n undele uitării pe veci să mă cufund,
 Căci nu-mi ştiu începutul, nici capătul nu-l văz,
 La malurile-abrupte nu pot să acostez...

 Să fie oare soarta, ca o cavernă-n sol,
 De-o râmă uriaşă săpată cu-ndârjire?
 Atunci e clar, se pare, de ce nu văd ieşire -
 Tunelul vieţii mele e-ntunecos şi gol...
 Şi totuşi am o slabă, o unică speranţă:
 Că oarba-mi ursitoare-a ieşit la suprafaţă!
 Atunci vedea-voi lumea, scăldată în lumină,
 Şi viaţa mea de sensuri înaripate plină!
What's Related

Story Options

Tunelul | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
General Contractor Westchester County
Authored by: pervezpjs on Monday, April 22 2019 @ 07:35 AM MSK
Truly fantastic content material! We prefer your present post together with whatever you give individuals could be up-to-date together with useful, I'd like you to guide tag your own site I truly arrives beneath just as before you simply study anybody, presently click the General Contractor Westchester County Since you perform an incredible work.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.06 seconds