Maxime cunoscute

Monday, March 09 2015 @ 07:11 PM MSK

Contributed by: Adela Vasiloi

Si tacuisses, philosophus mansisses. Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius
Dacă tăceai, filozof rămîneai.

Ab ovo usque ad mala.
De la început pînă la capăt.

Amicus Socrates, sed magis amica veritas.
Socrat mi-e prieten, dar mai mare prieten îmi e adevărul. Platon.

Amor non est medicabilis herbis. Ovidius Publius Nazon
Amorul n-are leac.  

Aquila non captat muscas.
Vulturul nu prinde muște.

Asinus Buridani inter duo prata.
Măgarul lui Buridan între două parcele.

Aut Caesar, aut nihil.
Sau Cezar, sau nimic. 

Ave Caesar, imperator, morituri te salutant.
Să nhăiască Crzar, imperatorul, muritorii te salută!

Barbam video, sed philosophum non video.
Văd barba, nu văd filozoful.

Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus.
Fericirea nu este o decorație pentru virtute, ea este
 înseși virtutea. Spinoza

1 commentshttp://adela.cobra.ru/article.php/20150309191122838