Размышления о потерянном времени. Людмила Собецки

Friday, January 29 2016 @ 09:23 AM MSK

Contributed by: Adela Vasiloi

=> Wikilivres

Моя картина "Искривление времени"

Сообщник мой – потерянное время -
Мгновений редких запах источал...
Из голубого ириса фиал
Волшебник изваял, забытый всеми.

Найти нектар по сладким ароматам
Умела я, за пчёлами вослед.
Читая на озерах лунный свет,
Внимала часто лунным рубайатам,

Но все те маски, что судьба являла,
Коверкая мне душу, мысль и лик,
В ларец железный заперла я вмиг,
И к шифру ключ навеки потеряла.

Рубцов и ран былых воспоминаний
Не охладит забвения бальзам,
Но ворошу опять словесный хлам -
Где эликсир волшебных заклинаний?

В росистом, свежем капельном тумане,
Строптивый ведьмин век, ищу тебя,
Когда по водам, волны теребя,
Скользит светило в золотой сутане.

Тебя я чувствую стократ больней -
Потерянное время не вернуть,
Но ты всегда мой охраняешь путь,
Мой щит... и оберег последних дней! 

10/10/2012

© Ludmila Sobiețchi: 

*** (Complice timpului pierdut)

Eram complice timpului pierdut,
Ce scutura parfum de clipe rare
Din vechi clondir, cioplit dintr-o eroare,
În iris de-un albastru absolut.

Știam să merg pe urme dulci de-albină,
Și să citesc în ape, ce-a scris luna,
Și îmi era de neiertat totuna,
Ce prevestea scriptura ei divină.

Dar toate măștile, de-al meu destin purtate,
Și după care-mi potriveam gîndirea,
Le-am pus sub lacăt fără ocolire,
Să nu mai știu nici cum au fost cifrate.

Uitările nu-și pot turna balsamul
Pe rănile aducerii aminte,
Mai răscolesc șiraguri de cuvinte,
Dar nicidecum nu-mi amintesc sesamul.

Eretic ev, te caut și acum
Prin pulberea de rouă diafană,
Cînd soarele își moaie-n mări sutana,
Pe valuri înscriind cerescu-i drum.

Te simt aproape, ci nu pot să trec
Hotarul tras de timpul meu pierdut,
Dar totuna te știu precum un scut,
Ce ocrotește drumul meu întreg.

publ.1988

0 commentshttp://adela.cobra.ru/article.php/20160129092349669