Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 03:52 PM MSK

Pumnalul

   

Poesii in Română => Wikilivres

Фотография - из Интернета


Eu sînt pumnal, și profesez omorul,
Țintesc în inimă, lovesc și-n spate,
Insist oricînd să mi se dea onorul -
Însîngerat mereu, dar am "dreptate"!

Egocentrism? Bărbații zic "onoare",
Iar setea de omor - o "datorie",
Îndreptățind cu "sfîntă răzbunare",
Cruzimea fiarei și a ei trufie.

El nu mi-i neam - cel tăietor de ceapă,
Femeii rob supus, unealtă slută,
Plebeu umil, adesea lama-i crapă...
Eu mîndru sînt de-al meu oțel de luptă!

Nu m-a creat un meșter de duzină -
De la tăișul svelt pîn la plăsele
M-a alintat cu lucrătura-i fină
Un meșter cu priviri și  patimi grele.

Eu sînt făcut pentru-a servi elita,
Iar celorlalți le sînt călău și jude...
Aristocrat și fire sibarită,
În mine zac artiști, esteți și brute.

21/07/2016
What's Related

Story Options

Pumnalul | 2 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
Pumnalul
Authored by: widmer86 on Thursday, January 05 2017 @ 07:21 PM MSK
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. write my essays I think it may be help all of you. Thanks a lot for enjoying this beauty blog with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great blog. Good luck to the author! all the best!
Pumnalul
Authored by: Zimmerman on Tuesday, January 22 2019 @ 04:44 PM MSK
Thank You For Amazing Information Admin Please Check My Article On myxer Facejjang router keygen
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.05 seconds