Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Friday, May 20 2022 @ 03:31 AM MSK

Eminescu Space DigiArt - Spațiul artei digitale Eminescu

   

Articole in Română

Lucrarea mea "3-D Internet".


Eminescu Space DigiArt - Spațiul artei digitale Eminescu.  

Proiect de instruire și propagare a noilor tehnici creative.
La moment, computerul este una dintre cele mai moderne și democratice modalități de a familiariza pub- licul cu artele frumoase. Oricine are un compiuter poate avea acces la pinacotecile celebre, care își "digi- talizează" colecțiile pentru a le expune pe website-urile publice și de specialitate. Astfel, operele de artă de valoare mondială capătă o a doua nemurire și un număr practic nelimitat de privitori, influențînd menta- litățile și cultivînd gustul pentru frumos. Ne putem ușor imagina un viitor destul de apropiat, cînd fiecare familie va dispune de o pinotecă electronică, incluzînd colecțiile celor mai celebre muzee - toate înglobate pe o unitate flash USB. care poate fi purtată în buzunar sau într-o poșetă de damă.
În perspectivă, diferența dintre tablourile reale și copiile lor electronice va deveni una pur imaginară, căci proecțiile lor din sălile muzeelor sau chiar de pe ecranele de acasă vor fi nu mai puțin spectaculoase, decît contemplarea lor in vivo. Nimic nu e veșnic, deci muzeele vor prefera să-și păstreze comorile sub formă de "preserve", pentru a le feri de distrugere în timp.
În asemenea condiții diverse forme de activitate creativă, care produc imagini pentru satisfacția ochilor, se vor egala în drepturi. Arta digitală, care pînă nu demult a fost "cenușăreasa" artelor frumoase, devine tot mai apreciată, lafel ca artiștii, care o practică. Iar dacă ne referim la elanul creativ al artistului și la plăcerile creației - ele nu sunt cu nimic inferioare acelor ale pictorului sau sculptorului, care mînuiesc vitruos prnrlul sau dalta. În plus, unicul său instrument este computerul - nimic nu-l mai desparte de lumea fanteziilor sale, decît ecranul acestuia... și tot el îl apropie.
Scopul proectului.
Scopul acestui proiect este unul cultural și educativ: 1. educația gustului pentru artele frumoase și activitățile creative, 2. dezvoltarea imaginației artistice, abilităților creative pe baza computerului și tehnicilor moderne, 3. accesul rapid a generației tinere în spațiul artei digitale, 4. orientarea ei spre izvoarele de inspirație literare, în special spre bogata și superba moștenire literară eminesciană.
Debutul proiectului - 26 octombrie.
1. Pentru prima ședință se prevede introducerea în materie - instrumentele și materialele necesare:
programele grafice Photoshop, GIMP, cartea "Simetria este armonia lumii", în care se descriu primii pași în lumea artei digitale.
2. Ședința a doua - peste o săptămînă, la 5 noiembrie.
În program - ocupații practice în Photoshop. Însușirea celor mai necesare operații - ctrearea de fișiere, lucrul cu imstrumentele grafice, palitra de culori. gtadientul.
3. Ședința a treiua - la 12 noiembrie.
Ocupații practice - crearea unor prime desene abstracte. Legile compoziției.
What's Related

Story Options

Eminescu Space DigiArt - Spațiul artei digitale Eminescu | 0 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.06 seconds